קול קורא

אולם ליאון אוניברסיטת ת"אJoomla!Day מורכב מהרצאות של 45 דקות כל אחת בנושאים שונים. מאמר זה פונה לכל המעוניינים להרצות להציע הרצאות לפי מפתחות הנושאים הבאים:

 • מבוא לג'ומלה והצגת ג'ומלה בדגש על יתרונותיה.
 • התקנת ג'ומלה.
 • מה מיוחד בג'ומלה ומה גורם לה לנצוץ.
 • שימושיות ופונקציונליות לבעלי אתרים.
 • התאמת ג'ומלה לדרישות וצרכים שונים.
 • עיצוב אתרים, גרפיקה אינטרנטית ותבניות ג'ומלה.
 • אבטחת אתרי ג'ומלה.
 • SEO בסביבת ג'ומלה.
 • יכולות ניהול תוכן של מערכת ניהול התוכן הטובה בעולם.
 • פיתוח בפלטפורמת ג'ומלה.
 • תקן, W3C ונגישות בג'ומלה.
 • קהילת ג'ומלה בישראל.

אוניברסיטת ת"א כנסלכל מי שמעוניין להרצות בכנס

 • ההרצאה או המצגת אמורה להכיל רק נושא אחד ממפתחות הנושאים.
 • יש להגיש תקציר מצגת (הרצאה) המכיל ראשי-פרקים עד ה-5 בספטמבר 2011.
 • יש לכלול בהגשה שם מלא, מייל וטלפון ליצירת קשר.
 • ועדת ההיגוי של הכנס, המורכבת מנציגי המלכ"רים ומתנדבים, תחליט עד ה-10 לספטמבר 2011 על ההרצאות שיזכו להציג בכנס.
 • הודעה תישלח למרצים הנבחרים ותפורסם באתר joomla.org.il.
 • כמות ההרצאות תיקבע לפי כמות ההגשות ואיכותן. במידה והזמן המוקצב לא יספיק חלק מההרצאות יעשו במקביל כאשר נושאי ההרצאות המקבילות יהיה לקהל יעד שונה.
 • על המרצים הנבחרים להגיש את ההרצאות הנבחרות עד ה-25 לספטמבר.
 • את תקציר המצגות והמצגות עצמן יש לשלוח ל-info ב-joomla.org.il (כתובת דוא"ל).

 

בהצלחה לכולנו!Smile